Javni zavod Kinodvor
Kolodvorska 13
1000 Ljubljana
As one of the first cinema halls in Ljubljana (opened in 1923), the Kinodvor Cinema has throughout its history served as a commercial cinema hall, as a "Red Light" cinema hall, and as an art cinema.

V teku

Samo še en mesec

17 dni
Kinodvor, Ljubljana

Arhiv

sobota, 13. januar 2018

17:00
Kinodvor, Ljubljana