Center slovanskih kultur France Prešeren
Karunova 14
1000 Ljubljana
The Centre of Slavic Cultures France Prešeren is a centre of everyday cultural events in Ljubljana.

Arhiv