Cerkev sv. Jakoba v Ljubljani
Glinškova ploščad 11a
1000 Ljubljana

Arhiv