Mladinski klub Nade Žagar (MKNŽ Ilirska Bistrica)
Bazoviška 26
6250 Ilirska Bistrica
Nada Žagar Youth Club (Mladinski klub Nade Žagar) is a club in Ilirska Bistrica, a small peripheral town in southwestern Slovenia.

Arhiv