Špital za prijatle, Celje
knežje mesto
3000 Celje

Arhiv