Knjižnica Rotovž, večnamenska dvorana
Rotovž (II. nadstropje)
2000 Maribor

Arhiv