Galerija Fotografija
Levstikov trg 7
1000 Ljubljana
Along with the Photon Gallery, the Galerija Fotografija ("Photography Gallery") is one of two private galleries specialised in photography in Ljubljana.

Arhiv