Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje
Jenkova cesta 4
3320 Velenje
Established in 1952, Fran Korun Koželjski Music School in Velenje is one of the oldest music schools in Slovenia.

Arhiv