Dolenjski muzej Novo mesto
Muzejska 7
8000 Novo mesto
The Dolenjska Museum, Novo mesto, set up in March 1950, is a regional museum of the Dolenjska region.

Arhiv