Mestno gledališče ljubljansko (MGL)
Čopova 14
1000 Ljubljana
Founded in 1949, Ljubljana City Theatre (MGL) is the second largest drama theatre in Slovenia.

Arhiv