Galerija na Gradu, Loški muzej Škofja Loka
Grajska pot 13
4220 Škofja Loka

Arhiv