Slovanska knjižnica
Einspielerjeva 1
1000 Ljubljana
Slovanska Library specialises in the humanities (literary science, linguistics, history, philosophy, art history, ethnology, theology and sociology).

Napovedano

sreda, 13. marec 2019

19:00

četrtek, 14. marec 2019

19:00

torek, 2. april 2019

19:00

Arhiv

sreda, 13. februar 2019

18:00

torek, 12. februar 2019

19:00

torek, 5. februar 2019

19:00

četrtek, 13. december 2018

19:00

četrtek, 25. oktober 2018

19:00

torek, 23. oktober 2018

19:00