Slovanska knjižnica
Einspielerjeva 1
1000 Ljubljana
Slovanska Library specialises in the humanities (literary science, linguistics, history, philosophy, art history, ethnology, theology and sociology).

Napovedano

četrtek, 27. september 2018

19:00
Slovanska Knjižnica, Ljubljana

torek, 23. oktober 2018

19:00
Slovanska Knjižnica, Ljubljana

četrtek, 13. december 2018

19:00
Slovanska Knjižnica, Ljubljana

Arhiv

četrtek, 7. junij 2018

18:00
Slovanska Knjižnica, Ljubljana

torek, 29. maj 2018

19:00
Slovanska Knjižnica, Ljubljana

petek, 18. maj 2018

17:00
Slovanska Knjižnica, Ljubljana

en mesec
Slovanska Knjižnica, Ljubljana

četrtek, 17. maj 2018

19:00
Slovanska Knjižnica, Ljubljana

četrtek, 26. april 2018

18:30
Slovanska Knjižnica, Ljubljana

torek, 24. april 2018

19:00
Slovanska Knjižnica, Ljubljana